lördag 28 augusti 2010

Alla kommer till himlen?

Läser Colin Guntons "The Christian Faith" och börjar närma mig slutet. Något som för mig är påtagligt är den starka tendensen till universalism, att alla till slut kommer till himlen. Det är inte klart utsagt, men det framstår för Gunton som det rimligaste tycks det. Jag tror också att det är en naturlig konsekvens av den Barthianska teologi som Gunton har som utgångspunkt.

Är det kärlekslöst att tro att inte alla kommer till himlen?

Är bibeln verkligen så oklar om den dubbla utgången som Gunton menar?

1861 var man påtagligt tydliga i frågan. Punkt 12 skriver man:

"12. Wi tro, att denna werd skall hafwa en ända; att wår Herre Jesus Christus på den yttersta dagen skall åter uppenbara Sig på jorden, uppwäcka de döda ifrån deras grafwar och hålla en allmän dom, uti hwilken alla ogudaktiga skola blifwa oåterkalleligen fördömda till ewigt straff, men alla troende och rättfärdiga högtidligen insatta uti besittningen af det rike, som dem tillredt war ifrån werldens begynnelse."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar