torsdag 22 mars 2012

Böcker om Andens gåvor

Andens gåvor är ett av det mer både spännande och kontroversiella ämnena i Sveriges kristenhet. Nedan är några böcker som hjälp mig att tänka om nådegåvorna:

"Showing the Spirit: 1 Cor 12-14 - A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14" av D.A. Carson. Noggrann genomgång av 1 Korintierbrevet 12-14 med väl genomtänkta och nyanserade slutsatser. D.A. Carson är alltid värd att lyssna till. I den här boken ger han ett smått jämkande perspektiv och manar till förståelse mellan bröder och systrar från olika riktningar när det gäller förståelsen av Andens gåvor.

"The Holy Spirit" av Sinclair B Ferguson. En teologi över Helig Ande som också tar upp andens gåvor och diskuterar bland annat hur man kan se på tungotalet om man inte tillhör den karismatiska rörelsen. En bok som fick mig att tänka till ordentligt.

"Anden och Guds folk" av Gordon Fee. En av den internationella pingströrelsens främsta teologer och en aktad bibeltolkare skriver populärt om Helig Ande utifrån ett pingstperspektiv. Tyvärr slut på förlaget. Kan gärna kompletteras med den rätt så omfattande "God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul", jag har inte läst allt i den, men det jag läst håller verkligen hög klass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar