onsdag 21 mars 2012

John MacArthur om Andens gåvor

En vän frågade mig om jag kunde sätta samman något om John MacArthurs syn på Andens gåvor, eller nådegåvor som vi också benämner dem. John MacArthur är en omtyckt pastor bland många baptister i öst och hans studiebibel finns utgiven bland annat på ryska.

Vi är ju ofta lite uppstressade över Andens gåvor i Sverige, om någon inte står helt för den karismatiska synen kan man få höra att man förnekar Helig Ande och att man är mycket liberal och en nästan en fiende till Jesus. Därför är det nyttigt med ett lite annat perspektiv som berikar och fördjupar.

Jag tror inte frågan löses helt genom att bråka om bibeltexter för och emot. Erfarenheter och teologiska system ligger som hjälp i tolkning, det kommer vi aldrig ifrån. Vi har en slags teologiska glasögon när vi går till bibeltexten. Själv uppfattar jag John MacArthur som en ansvarsfull pastor och teolog som vi gör gott i att ta på allvar, även om vi inte nödvändigtvis måste tolka Bibeln på samma sätt.

John MacArthur representerar en mer konservativ baptistisk syn på Andens gåvor. Det följande bygger på boken "The Body Dynamic".

Nådegåvorna är viktiga, dagens församling måste vara andefylld. MacArthur delar upp andens gåvor i permanenta och temporära.

De permanenta gåvorna är till för att bygga upp kroppen, kyrkan, och finns idag. De temporära gåvorna fanns i nytestamentlig tid för att visa att apostlar och profeter
talade med ord från Gud. Dessa teckengåvor tonade ut med apostlarna.

MacArthur undervisar att ingen har helandets gåva i dag, men att Gud hör och besvarar bön i tro, och att Gud svarar på bön i enlighet med sitt egen fullkomliga vilja för de som är sjuka och lidande.

Temporära teckengåvor som tonade ut med apostlarna:

• Gåvan att göra mirakel

• Helandets gåva

• Tungotal

• Uttolkande av tungotal

Permanenta gåvor som finns idag för församlingens uppbyggelse:

• Profetians gåva (som MacArthur ser som predikan)

• Undervisningens gåva

• Trons gåva

• Visdomens gåva

• Kunskapens gåva

• Urskiljande mellan andar

• Gåvan att visa barmhärtighet

• Gåvan att trösta, förmana och uppmuntra

• Givandets gåva

• Administrationens gåva

• Att tjäna och hjälpa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar