onsdag 28 mars 2012

Gordon Fee om andliga gåvor

Gordon Fee är kanske den internationella pingströrelsens mest betydande teolog, och en erkänd bibeltolkare som är nyttig att läsa. I boken "Anden och Guds folk" (som tyvärr inte tycks vara i tryck längre) går han igenom nådegåvorna:

1. Olika former av tjänst
 • Att hjälpa (1 Cor 12:28)
 • Att styra (1 Cor 12:28)
 • Tjänandets gåva (Rom 12:7-8)
 • Gåvan att frikostigt dela med sig (Rom 12:7-8)
 • Vara nitisk som ledare (Rom 12:7-8)
Fee är lite tveksam inför denna kategori och noterar att "Dessa är de minst "karismatiska" av gåvorna, och de som man minst förknippar med gudstjänstgemenskapen" och senare "Att ta med dem i en diskussion av charismata skulle öppna dörren för att se allt Anden gör som charismata, vilket skulle göra själva definitionen av kategorin värdelös"

2 Underverk
 • Tro (1 Cor 12:9-10)
 • Gåvan att bota (1 Cor 12:9-10)
 • Gåvan att göra under (1 Cor 12:9-10)
Fee noterar "I originaltexten står orden "gåva" och "under" i pluralform, vilket tyder på att de sistnämnda gåvorna inte är permanenta, utan att varje tillfälle då de förekommer är en gåva i sig."

3. Andeinspirerat tal
 • Gåvan att meddela vishet (1 Cor 12:8, 10)
 • Meddela kunskap (1 Cor 12:8, 10)
 • Att tala profetiskt (1 Cor 12:8, 10)
 • Att skilja mellan andar (1 Cor 12:8, 10)
 • Tala olika slags tungomål (1 Cor 12:8, 10)
 • Tolka tungotal (1 Cor 12:8, 10)
 • Uppenbarelse (1 Cor 14:6)
 • Undervisning (1 Cor 14:6)
 • Sång (1 Cor 14:26 i ljuset av Eph 5:19 och Col 3:16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar