onsdag 14 mars 2012

Troendedopet i Keachs katekes från 1677

Keachs Catechism 1677 beskriver troendedopets förutsättningar och genomförande:

Vem bör dopet förvaltas till?
Dopet bör förvaltas till alla, som trovärdigt bekänner omvändelse til Gud, tro på och lydnad mot vår Herre Jesus Kristus, och till ingen annan.

Apg. 2:38, 41 Mark. 16:16 Apg. 8:12


Skall bekännande kristnas spädbarn döpas?
Bekännande kristnas spädbarn skall inte döpas, eftersom det varken är ett påbud eller ett exempel i Bibeln, det finns ej heller säkra slutsatser från Bibeln att döpa så.

5 Mos. 13:1 Apg. 8:12 Apg 10:46-48


Hur förvaltas dopet rätt?
Dopet förvaltas rätt genom nedsänkning, dvs. genom att sänka ned hela den troendes kropp i vatten, i Faderns, Sonens och Helig Andes namn, efter Kristi instiftelse och apostlarns skick, och inte genom bestänkning eller överösning med vatten efter människors tradition.

Matt. 3:16 Joh 3:23 Apg. 8:38-39

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar