lördag 31 mars 2012

Europeiska Baptistfederationen om andliga gåvor

Europeiska Baptistfederationen om andliga gåvor. Bearbetat från "A Dictionary of European Baptist Life and Thought":

• Andens frukter: Gal 5:22-23
• Kristi gåvor: Ef 4:11-13
• Andens gåvor: 1 Kor 12:8-11
• Gåvor: Rom 12:6-8

Den lokala församlingen är mottagare av Andens gåvor och samtidigt gemenskaper där man odlar Andens frukter. Gåvorna är inte i första hand individens egendom, de finns så att Guds folk kan användas för Guds arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar