måndag 3 september 2012

Fyra regler för bibeltolkning

Går igenom Gary Gilleys häfte "Growing in Christ" och passar på att dela med mig av hans fyra regler för bibeltolkning:

1) Vi måste tolka Bibeln som vi tolka annan litteratur. Det här är känt som ”normal” tolkning. Vi försöker inte läsa in i, göra allegorier, förandliga, eller förklara bort det vi läser. Snarare så tar vi orden i Skriftens ord som de står och litar på att Gud kommunicerar det Han vill kommunicera.

 2) Håll Skriften i dess kontext. Orden som omger en passage kommer nästan alltid kasta ljus över dess mening.

 3) Skrift tolkar Skrift. Bibeln motsäger inte sig själv; därför måste en tolkning av ett avsnitt stämma överens med det som undervisas i resten av Guds ord. När ett avsnitt är svår att förstå är grundregeln att dunkla avsnitt måste ge vika för klara avsnitt.

 4) Bibeln har bara en betydelse i en avsnitt. Ett avsnitt betyder inte en sak för en person och en annan sak för någon annan. Frågan är inte, ”Vad betyder det avsnittet för mig?”, utan ”Vad hade Gud för avsikt att för avsnittet att betyda?” Syftet med studiet av Bibeln är att urskilja denna mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar