fredag 11 januari 2013

Vad läste läsarna 1859?

Vi ett prästmöte i Strängnäs 1859 fick prästerna avlägga rapport om de kyrkliga förhållande. Jag citerar utifrån boken "En frikyrklig märkesman - Claes Fredrik Piras liv och verksamhet" av J. Byström 1928.

Läget i Lillkyrka gällande läseriet:

"Några sk läsare finnas i pastoratet. De läsa mycket Fjellstedts bibelförklaring, Arndts Sanna kristendom, smärre avhandlingar av Ryle och begagna en smångbok, kallad Klangårets basun."

Så vad kan man då säga om de skrifter läsarna läste i Lillkyrka 1859?

Peter Fjellstedts (1802-1881). Jag har träffat på bekanta som använder Fjellstedts bibelförklaring än idag. Han var en god lutheran som också inspirerats av hernhutarna som var en evangelisk väckelserörelse. En brand för mission var tydlig i hans liv.  Vi kan läsa i Svenska biografiskt lexikon:

"[Fjellstedts] »Biblia, det är all den Heliga skrift, med Förklaringar», som 1849 började: utgivas på P Palmqvists förlag, var sannolikt nämnda förlags största artikel. Är 1880 hade den under de 25 år den varit tillgänglig utgått i mer än 40 000 ex. Nya testamentet hade dessutom separat utgivits i 15 000 ex. Bibelförklaringen utgjordes av tre tjocka delar och såldes 1880 i gottköpsupplaga för 12 kr per häftat ex."

Johann Arndt 1555-1621 var en luthersk teolog med dragning mot den medeltida mystiken. Kom att bli populär i pietistiska kretsar, men ibland kritiserad för brist på luthersk renlärighet. "Sanna kristendomen" finns i tryck på svenska än idag på Artos förlag. På Wikipedia kan man läsa att:

"Arndt var länge en uppskattad författare i Sverige. Hans "Sanna kristendom" utkom på svenska första gången 1647, översatt av L. Mureus, utgavs i ny upplaga 1695 samt utgavs sedan minst 30 gånger under 1700- och 1800-talen."

J.C. Ryle (1816-1900) var en brittisk anglikanske biskop av evangelisk övertygelse. På engelska finns många av hans skrifter i tryck och han är ivrigt läst, rekommenderad och omtyckt i reformerta kretsar. Här är ett exempel på en småskrift på svenska:I lexikonet "Svenskt anonym- och pseudonymlexikon" av Leonard Bygdén kan vi läsa om "Klangårets basun":

"Klangårets basun eller Sions harpa, innehållande walda sånger af flera författare, i öfwerensstämmelse med Guds ord och wår evangelisk-lutherska bekännelse. Samlade och utgifne af G. O. E. ["o: Engström]. Örebro, G. O. W. Hæ-gerstrand, 1857. 12:o.. L. 
Uppl. 2 under titel: Sions harpa. Sthm, 
A. L. Norman, 1861. "

Visst är det en del uppbygglig litteratur man lästa som läsare i Lillkyrka 1859. Jag tror att det är avgörande för den kristna kyrkan i Sverige att ta fram god litteratur som kan vara en stabil grund för ett nytt läseri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar