lördag 26 januari 2013

En historisk Adam - det handlar om evangelium

På fredagskvällen talade jag med två vänner om bibeltolkning, hur Gamla Testamentet verkas så svårt för att förstå om man inte har en teologi som håller ihop det. Personligen tror jag att utan en historisk Adam så blir hela Bibeln svår att hålla samman. Artikeln "Why the Good News Turns Bad Without Adam" förklarar varför frågan om Adam inte bara är en åsikt bland många, utan att det handlar om evangeliums kärna.

Och, sanningen är att 1861 års baptistbekännelse blir obegriplig och defekt utan en historiska Adam.


"3.    Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff.

4.    Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet."

Frågan om en historisk Adam är en av de viktigaste frågorna idag, hamnar vi fel där hamnar till slut allt fel. Det är vad jag tror idag.

1 kommentar:

  1. Voddie Baucham, Gospel Matters – Getting the Gospel Right
    http://new.livestream.com/g3conference/session6

    SvaraRadera