onsdag 20 januari 2010

Spurgeons eskatologi

Charles Spurgeon var en viktig person i den tidiga svenska baptismen. Ett exempel på en predikant som hämtade mycket inspiration från Spurgeon var Theodor Truvé. Det var också relativt vanligt att man tillsammans läste någon av Spurgeons predikningar översatta till svenska om man inte hade tillgång till en predikant vid en samling.

Utifrån en artikel av Dennis Michael Swanson, "Charles H. Spurgeon and Eschatology: Did He Have a Discernible Millennial Position?", skriver jag några sammanfattande punkter om Spurgeons eskatologi. Eskatologi är läran om de yttersta tingen, om när Jesus kommer tillbaka.

1. Spurgeons eskatologi är omdiskuterad. Det är många som just deras uppfattning i frågan delades av Spurgeon.

2. Huvuddragen i de eskatologiska alternativ som står inför oss idag fanns också tillgängliga på Spurgeons tid. Spurgeon var väl beläst och hade kommit kontakt med litteratur och personer som stod för de olika riktningarna.

3. Spurgeon menade att eskatologi inte skulle vara i centrum. Iställer var evangelium med predikan om frälsning genom tro det som skulle vara det centrala. Han menade att flera uppfattningar var rimliga i eskatologin och Spurgeon hade nära samarbete med personer med olika uppfattningar i eskatologiska frågor. Han lät inte förhindra fruktbara samarbeten i spridandet av evangelium förhindras av olika uppfattningar om eskatologi.

4. Ändå menar artikelns författare att Spurgeon har en genomgående klar uppfattning i frågan. Spurgeons uppfattning i eskatologi liknar mest historisk premillenialism. Den mest framträdande förespråkaren för denna syn under 1900-talet var George Eldon Ladd vars eskatologi beskrivs här.

Några slutsatser:

a. Bland baptister finns olika syner på eskatologi och millenium. Vid sidan av amillenialism är olika former av premillenialism vanliga. Utifrån det amerikanska inflytandet och genom Spurgeons inflytande bör amillenialism och historisk premillenialism ha varit eskatologiska alternativ som fanns representerade i den tidiga svenska baptismen.

b. Spurgeon gör skillnad mellan olika doktriner. För honom är det centralt att predika om frälsning och frälsning är också en fråga där han menar att Bibeln är klar och tydlig. Eskatologiska detaljer har ingen framträdande plats Spurgeons undervisning.

c. Spurgeon låter inte skilda uppfattningar i frågor som han uppfattade perifera hindra fruktbara samarbeten för att sprida evangelium.

d. Det är en vikigt fråga att tänka över vilka frågor som är central idag och vilka frågor som är perifiera. För mig är det självklart att frågan om ett rent och klart evangelium om frälsning är en central fråga. En viss hjälp för att diskutera vilka frågor som är perifiera finns i inlägget " Essentials and Non-Essentials: How to Choose Your Battles Carefully" på bloggen Parchament och Pen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar