torsdag 31 december 2009

Theodor Truvé

Theodor Truvé, 1838-1910, var en av baptistsamfundets mer kända predikanter och från 1868 hade han hand om baptistförsamlingen i Göteborg under en lång tid. Han kom att ha stor betydelse för baptismen i västra Sverige. Truvé är också känd som sångförfattare. Nordström skriver (del II, sid 252) om honom:

"Truvé var en av baptistsamfundets mest begåvade predikanter, och såväl till sin teologiska åskådning som till sin homiletiska uppfattning var han en lärljunge till C.H. Spurgeon."

Hur var det då att lyssna till denna Truvé? John Wahlborg berättar:

"I nio månader gick jag varje söndag och hörde pastor Truvé predika. Efter dessa predikostunder längtade jag, såsom om de varit mig personligen berörande högtidsstunder. Detta voro de ock för övrigt; det har icke funnits någon period i mitt liv, då jag känt anledning att ställa mitt hjärteförhållande i den gudomliga sanningens belysning, så som under just dessa månader. Bland våra framstående predikanter har som bekant var och en något för sig egendomligt i uppträdande och framställningssätt, och så hade Truvé även sitt, och, om vi säga att däri företrädesvis ingår enkelheten och värman, så torde vi ha träffat just det rätta. Kristi blods renande kraft synes vara den sats, som T. ansåg sig böra uppbjuda all sin förmåga att göra klar inför människorna; och är det kanske just denna omständighet, som mer än något annat bidragit att samla kring denne predikant så mycket av aktning, vördnad och kärlek."

I mina öron låter det som det kan sluta riktigt bra om man hämtar inspiration från C.H Spurgeon. Tiderna förändras, kanske är det inte längre från Spurgeon man bör hämta inspiration idag. Frågan är var vi ska vända oss idag. Ibland undrar jag om inte vår tids Spurgeon är John Piper. Piper är pastor vid Bethlehem Baptist Church Minneapolis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar