söndag 20 december 2009

Anders Wiberg i Ugglan

Nordiska Familjebok Uggleupplagan skriver om Anders Wiberg:

Wiberg. Anders, vägbrytare för baptistmissionen i Sverige, f. 17 juli 1816 i Vi, nära Hudiksvall, d. 5 nov. 1887 i Stockholm, studerade i Uppsala, prästvigdes 1843 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Hälsingland, men suspenderades 1850, emedan han utdelat nattvarden i enskildt hus, och tog s. å. afsked från prästämbetet. Yid ett besök i Hamburg 1851 kom han i beröring med baptister, och stadd på en resa till Amerika, döptes han i Danmark 1852. Han arbetade flera år som missionär bland svenska emigranter i Amerika. Efter återkomsten till Sverige åtnjöt han understöd af ett par amerikanska missionssällskap, var 1855 -69 pastor vid Stockholms första baptistförsamling, under hvilken tid Eetelkapellet uppfördes (för medel, som han samlat i Amerika och England), och stiftade 1856 Stockholms missionsförening. 1878 blef W. pastor vid en på Söder bildad församling, för hvars räkning Salemkapellet
uppfördes. 17 juli. 1916 af täcktes på W:s födelsegård Yi en minnesvård, rest af svenska baptistsamfundet. Han skref bl. a. Hvilken bör döpas och hvari består
dopet? (1852, omarb. på eng. 1855) och Svar på lektor Waldenströms "Barndopets historia’’ (1882) samt utgaf tidskrifterna "Evangelisten" (1855-72), det första organet för de svenske baptisterna, och "Kristianen" (1873-89). C-th.

Projekt Runeberg ger på ett föredömligt sätt tillgång till fritt källmaterial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar