söndag 20 december 2009

Född av jungfrun Maria

Idag har man predikat om Maria och jungfrufödseln i många kyrkor

Dave Doran har på sin blogg, Glory & Grace, ett intressant inlägg i om jungfrufödseln där han beskriver hur läran om jungfrufödseln under 1900-talet blev en vattendelare och en stötesten i diskussionerna mellan de som inte ville acceptera en naturalistisk världsbild och och de som drogs till en naturalistisk uppfattning av världen och därmed en läsning av Bibeln som färgades av att en svårighet att acceptera under och mirakel. Doran skriver:

Fundamentalists made belief in the virgin birth a watershed issue because it immediately opened a window into crucial theology: (1) the deity of Christ, (2) the possibility of miracles, (3) the transcendence of God, and (4) the inspiration of the Bible. Those who accepted the virgin birth generally accepted each of these; those who rejected the virgin birth generally denied these. The virgin birth became a litmus test as to whether one believed in divinely revealed truth as the basis for Christianity or not. It made a clear divide between the fundamentalists and the modernists, or, in other words, between Christianity and liberalism.

Min övertygelse är att naturalism inte kan bevisas med naturalistiska metoder. Med andra ord, naturvetenskapen kan inte med naturvetenskapliga metoder bevisa att endast det som kan bevisas med naturvetanskapliga metoder är det enda som finns och är rationellt att tro på. Naturalism är ett antagande som inte kan bevisas av vetenskapen.

Även i Sverige har vi haft en debatt om jungfrufödseln, med till exempel den dåvarande ärkebiskopen KG Hammar iblandad. Jag tycker att den dåvarande missionsförstståndaren för Svenska Missionsförbundet, Krister Andersson, har ett intressant inlägg, Biskopar, Bli tydliga!. Han skriver där att:

"Det samtal om Jesus som nu pågår i vårt land, kunde till en början uppfattas som nytt med en "ohelig" allians av pingstvänner och katoliker som initiativtagare. Men nu är tendensen allvarligare än så: vi befinner oss i en fas av samtalet då mycket känns igen från fornkyrkans heta debatter om Jesu natur, gudomlig eller mänsklig eller både och, som det tog flera århundraden att slutföra."

Kanske har dessa frågor betydligt djupare konsekvenser för tro och världsbild än vad vi ofta i frikyrkosamfundet anar. Med intresse kommer jag att följa Dave Dorans vidare bloggposter i frågan, han planerar att följa ämnet i några inlägg till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar