onsdag 16 december 2009

Om dopet

Om dopet i Anders Wibergs bekännelse 1856:
8. Wi tro, att Dopet bör meddelas endast åt sådana, som sjelwa hafwa avlagt en sannolik bekännelse af en lefwande tro uppå Christum; att det blifwer tillbörligen förrättadt endast genom hela menniskans neddoppning i watten; samt att det bör föregå upptagandet i Församlingens gemenskap och begåendet af Herrens Nattward.

Om dopet i EBF Statement of Identity 2005:
10. Affirm that Believers’ Baptism by immersion is the biblical way to publicly declare discipleship for those who have repented of sin and come to personal faith in Jesus Christ as Lord and Saviour;

I Sverige 2009
Hur ställer vi verkligen oss till troendedopet när man i flera baptistförsamlingar starkt avråder till troendedopet för den som inte haft en baptistisk uppväxt och därför som bebis genomgått svenska kyrkans cermoni. Öppet medlemskap har pastorala poänger och visar på hänsyn för individen. Men att neka den som vill bli döpt att döpas med det bibliska dopet, är det verkligen i enlighet med baptistisk tradition och bibelläsning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar