söndag 20 december 2009

Europeiska Baptistfederationen

Europeiska Baptistfederationen är ett sammarbetsorgan för baptister i Europa. Stöd till baptister som förföljs och samordning av humanitärt arbete är viktig arbetsuppgifter. Man driver också ett teologiskt seminarium, International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation, som jobbar med forskning av vidareutbildning.

Sverige har två samfund som är medlemmar i Europeiska Baptistfederationen, Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan.

Europeiska Baptistfederationens teologi finns i deras Statement of Identity. Det är bekännelse som ger en i grunden klassisk kristen tro. På Wikipedia sammanfattar man bekännelsen på det här sättet:

"utlåtande om identitet" som 17 punkter anger dess teologiska identitet. Man beskriver bland annat sin syn på bibeln som auktoritet, troendedopet, frälsaren Jesus Kristus som fullt människa och fullt Gud, ansvaret för Guds skapelse och kampen mot slaveri, rasism, apartheid och etnisk rensning. Som en ram för punkterna uttrycker de en längtan och förväntan över Jesu återkomst och avsluter med "Amen och Amen. Maranatha, kom, Herre Jesus, kom."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar