lördag 19 december 2009

Funktionshindrade barn i Grodno

Jag följer med stort intresse Baptistsamfundets arbete i Vitryssland. I Grodono arbetar Oksana Sakovich med funktionshindrade barn. Det här arbetet är viktigt. Visst är det en del av evangeliets grundläggande budskap att vi ska dela med oss och hjälpa människor i nöd. Ett tackbrev från en mor i Grodno till Oksana Sakovich värmer mitt hjärta:

"Kära vänner! Jag är själv handikappad och min son föddes med funktionshinder. Vi tackar er av hela vårt hjärta, för att vi fick delta i lägret på landet. Vi var där för första gången. Det var trevligt att lära känna många nya människor. Barnens och de vuxnas fritid var välplanerad och intressant. Vi kom hem med massor av goda intryck. Vi vill gärna komma till träffarna i Baptistkyrkan i fortsättningen. Tusen tack från vår familj!"


Det finns hårda regler för utlänningars arbete med mission i Vitryssland. I ett annat sammanhang har Paul Lundh som samordnar Vitrysslandsnätverket berättat om barmhärtighetssystrarnas möjlighet att berätta om Jesus:

"I Barmhärtighetssystrarnas arbete ingår att de bedriver söndagsskola med de barn de möter. Församlingen brukar framföra jul och påskspel vid de institutioner som Barmhärtighetssystrarna besöker. Vi som utländska besökare, kan i de gudstjänster vi besöker, ge en hälsning från Sverige, men vi får enligt vitrysk lag inte predika. Däremot är den lokala församlingen fri att predika och bedriva kristen verksamhet så länge de håller sig inom kyrkans väggar och tomt."


Om vi kan stötta den lokala församlingen i dess iver för evangelisation och skapa förtroende ute i samhället för dess verksamhet, då gör vi ett viktigt arbete för att sprida de glada nyheterna om frälsning genom Jesus Kristus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar