torsdag 17 december 2009

Luther och den reformerta teologin

Det finns de som menar att inget i Calvins reformerta teologi inte först funnits hos Luther. De reformerta ger gärna Luthers bok "Om den trälbundna viljan" som exempel på detta. Boken finns att läsa på nätet, i Logosmappen bland några andra böcker av Luther översatta till svenska.

Det finns stor anledning att tro att Anders Wiberg, som var utbildad vid det lutherska Uppsala Universitet, var väl känd med Luthers teologi och att han också hade läst "Om den träldbundna viljan. På Wikipedia skriver man att:

"Inom den ortodoxa lutherdomen förnekas människans fria vilja och förmåga att samverka med Gud i fråga om frälsningen. Det är istället Gud som upptänder tro genom det predikade ordet och sakramenten. Det är "tron allena" som frälser människan." Uppslagsordet Frälsning

Skillnaden i synen på frälsning är inte så stor mellan Luther och Calvin. Lutheraner och reformerta i de tidiga baptistförsamlingarna bör ha kunnat känna sig hemma med varandra och samlas genom 1861 års bekännelse som har inflöden både från luthersk och reformert teologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar