söndag 20 december 2009

Det tidiga 1800-talets baptism i USA

I Carl Henrik Martlings nya religionsbiografi över Nordamerika beskriver han det tidiga 1800-talets Nordamerikanska Baptism och hur missionsorganisationer som Foreign Bible Society verkade sammanhållande inom den splittrade baptismen. Några teologiska punkter man kunde enas kring var:
  • Bibelsynen med verbalinspirationen som högsta norm
  • Synen på församlingens självständighet
  • Det kompromisslösa skiljandet mellan stat och kyrka
  • Troendedopet genom nedsänkning
  • Den symboliska synen på nattvarden
Dessa punkter bör ligga som bakgrundsinformation när vi läser 1861 års baptistbekännelse, det amerikanska inflytandet på Wibergs teologi bör ha varit betydande vid det tillfälle när bekännelsen skrevs.

Den svenska baptismen hade ett kontinentalt inflytande bland annat genom J G Oncken, detta kan synas till exempel i Borekullabekännelsen. Luthersk pietism och folkväckelse hade också ett starkt inflytande. Men, mycket inflytande kom från amerikanska missionsorgansiationer, studieresor i USA och missionärer och evangelister som fick stöd från USA. Man ska heller inte förringa det inflytande som senare kom genom den i USA utbildade K.O Broady som med amerikanskt stöd blev Betelseminariets första rektor 1866.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar