onsdag 16 december 2009

Swedish Baptist Confession of Faith

Swedish Baptist Confession of Faith är en översättning till engelska av den bekännelse som antogs av generalkonferensen 1861. Den finns publicerad i William Lumpkins bok "Baptist Confessions of Faith". Den som översatte var ingen mindre än Erik Rudén. Första utgåvan av Lumpkins bok utgavs 1959. Det betyder att så sent som 1959 tyckte åtminstone delar av Svenska Baptistsamfundet att 1861 års bekännelse som den antogs vid konferensen i Stockholm 23-28 juni var en representativ för svenska baptisters tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar