onsdag 16 december 2009

Baptister är bekännande

Det har alltid funnits baptister som tyckt det är viktigt att sammanfatta sin tro.

Schleitheim Confession år 152 är anabaptistisk och visar att även den tidiga döparrörelsen var kunde skriva bekännelser. The Baptist Faith and Message år 2000 från sydstatsbaptister visar att baptistiska bekännelser skrivs än idag i ett, även i ett samfund med 16 miljoner medlemmar.

Spurgeon som hade en stor betydelse för väckelsen nyutgav 1869 Baptist Confession.

Europeiska Baptistfederationen har ett "Statement of Identity" som i 17 punkter anger dess teologiska identitet. Detta är identiskt med det "Centennuary Message" från Baptisternas Världallians 2005.

Wikipedia anger tro orsaker till ha sammanfattningar av Bibeln i form av bekännelser:
William Lumpkins bok "Baptist Confessions of Faith" från 1969 0mfattar 441 sidor med baptistiska trosbekännelser.

Alla baptister är inte bekännande. Men en slutsats måste vara att det inte på något sätt är onaturligt för en baptist, en baptistförsamling eller ett baptistsamfund att ha en skriven sammanfattning av det man menar Bibeln lär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar