torsdag 14 januari 2010

Reaktion och motreaktion

Många är känsliga för olika etiketter på olika sätt att tro. Och, visst är det så att etiketter kan användas på fel sätt, ibland kanske mest för att på förhand döma någon åsikt. Men ibland kan det vara meningsfullt att ha en benämning på ett fenomen för att kunna diskutera och utforska det.

Senaste numret av 9Marks eJournal har som tema "Evangelical Liberalism". Thabiti Anyabwile ger en översikt över artiklarna här. Det finns flera intressanta artiklar, men det som verkligen väcker mitt intresse är artikeln "Notes from the Future: Evangelical Liberalism in the UK" av Mike Ovey. Man kan ha olika tankar om hans genomgång av läget på de brittiska öarna, i slutet skriver han dock något mycket tänkvärt:

"Lastly, the provocations of new-style evangelical liberalism can push one towards something else that is equally unhealthy. Thus against evangelical liberalism's individualism and anti-authoritarianism comes a new authoritarianism which can mistake obeying a guru for obeying the living God. Against evangelical liberalism's cultural conformism comes a culture-rejecting attitude that is ghettoizing and exclusivist. Against evangelical liberalism's antipathy to treating some things as of first importance comes an attitude that sees all things as of first importance."

Strax efter går jag in på tidningen Dagens webb och läser om nystarten för ett apostliskt nätverk. Man kan läsa om nätverket och debatten efter grundandet 2004:

"Utifrån grundandet gick debattens vågor höga, och nätverket kritiserades bland annat för att motverka demokratiska strukturer i församlingar och att bygga sitt synsätt på enskilda personers visioner."

Det är ett ansvar för församlingar att ge en sund bibelundervisning. Om man inte tar det ansvaret finns risk för att man missar att ge bibliska grundsanningar som är väsentliga för det kristna livet. Om Mike Ovey har rätt kan bristande biblisk undervisning också sluta i att församlingens medlemmar, som en motreaktion, söker sig till andra former av församlingar med en annan ledarskapssyn än den gängse i svensk frikyrklighet.

Att veta vad som är rätt och fel kan vara svårt många gånger. Men, jag vet var jag känner mig hemma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar