söndag 17 januari 2010

J.G. Onckens teologi

Vi vet att J.G. Oncken hade betydelse när Anders Wiberg kom att ändra sin syn på barndopet och att han senare betraktade Oncken som en vän.

Vi vet också om F.O. Nilsson att ”Sin viktigaste undervisning i baptismens grundsatser hade F.O. Nilsson fått av pastor J.G. Oncken i Hamburg" samt att F.O. Nilsson menade att ”de svenska baptisterna i tro och lära överensstämmer med de tyska baptisterna.”.

Hur så då Onckens teologi ut? Följande dokument är viktiga:

1. Glaubensbekenntnis der evangelisch-taufgesinnten Gemeinde in Hamburg 1837.
Skriven av J.G. Oncken, med Julius Köbner som medförfattare. Bekännelsen finns att läsa här.

2. GLAUBENSBEKENNTNIS DER DEUTSCHEN BAPTISTEN 1847
Skriven av Johann Gerhard Oncken, Julius Köbner und Gottfried Wilhelm Lehmann. Dessa tre räknas baptistmens grundare i Tyskland. Lehman gav ett Lutherskt inflytande i bekännelsen. Bekännelsen finns att läsa här.

I Dictionary of European Baptist Life and Thought 2009 kan man läsa om Onckes teologi 1847 års bekännelse att:

"besides articles on baptism and on the church which has a clear baptist profile, the text is thoroughly reformed and calvinistic."

Vi läser vidare att:

"Devotion to Jesus and a zeal to convert souls clearly demonstrated the influence of the Anglo-Saxon revival on Oncken and on the Baptist churches he established on continental europe".

Vi kan se att det tyska inflytande som fanns på den svenska baptismen innebar en baptistisk reformert teologi med lutherska inslag samt en stark vilja att vinna själar för Jesus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar