onsdag 6 januari 2010

Ugglan 1904 om baptisternas församlingsordning

Nordisk familjebok, uggleutgåvan 1904, beskriver baptisternas församlingsordning på detta sätt:

I afseende på församlingsordning vidhålla de fleste baptister, att inga andra äro berättigade till ledamotskap eller deltagande i nattvarden än de, som i allt dela baptisternas öfvertygelse och således äro döpta på det sätt dessa anse överensstämmande med nya testamentet. I England, där de, som fasthålla denna åsikt, kallas strict baptists, öfva dock de flesta församlingar hvad de kalla "öppen kommunion", d. v. s. inbjuda till nattvarden medlemmar af andra kristna samfund såsom tillfälliga gäster. Ett par tiotal engelska församlingar, union churches, bevilja sådana äfven ledamotskap.

Även i ett allmänt referensverk från 1904 som Nordisk Familjebok var alltså "öppen kommunion" bland engelska baptister en känd företeelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar