lördag 7 maj 2011

R.C. Sproul: Var är reformert teologi?

Det är en bok jag saknar på svenska. Det är R.C. Sprouls "What is Reformed Theology". Den ger en enkel och lättfattlig introduktion till reformert teologi.

Jag roar mig att översätta innehållsförteckningen till svenska, så kanske någon känner sig manad för översättningsarbete och bokutgivning:

Del 1 Grunden för reformert teologi

1. Centrerad på Gud

2. Guds ord är den enda grunden

3. Ägnad åt tron alena

4. Hängiven till Profeten, Prästen och Kungen

5. Kärt kallad förbundsteologi

Del 2 Den reformerta teologins fem punkter

6. Mänsklighetens radikala förvanskning

7. Guds suveräna val

8. Kristus målinriktade försoning

9. Andens verksamma kallelse

10. Guds bevarande av de heliga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar