fredag 20 maj 2011

Älskad och utmanad : en andaktsbok för ungdomar och vuxna

Idag ordnade jag så att boken "Älskad och utmanad : en andaktsbok för ungdomar och vuxna" kommer att hamna på kyrkans bokbord. Jag tror att det kan vara en nyttig andaktsbok för vår kyrkas ungdom, och även för ungdom som kommer i kontakt med oss i olika aktiviteter. Dock ska det nog inte vara det enda man läser, av anledningar jag reflekterar över nedan.

Jag gillar boken, men den väcker också frågor hos mig om vad evangelium är 2011. Frågan är om det finns en risk att vi, medan vi tror på ett klassiskt evangelium, presenterar evangelium på ett sätt som förvanskar det så att de som hör missar ett frälsande evangelium. Allt i vår längtan att nå ut och beröra människor med Guds kärlek.

Att vi berättar om en i allt älskande Gud som utmanar oss att ta itu med sociala orättvisor. Det är saker som är sanna om Gud, men det är inte det enda som är sant om Gud. Gud har också allvarliga problem med synd, inte bara synd i form av sociala orättvisor, utan även personlig synd som personlig synd beskrivs i Bibeln. Som tur är finns Jesus ställföreträdande offerdöd på korset som friköper oss från vår skuld.

I första Korintierbrevet 15 3-5 (1 Cor 15:3-5) kan vi läsa Paulus förklara evangelium:

"Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv."

Ett bibellexikon sammanfattar det på det här sättet:

"The gospel is the saving work of God in His Son Jesus Christ and a call to faith in Him (Rom. 1:16–17). Jesus is more than a messenger of the gospel; He is the gospel. The good news of God was present in His life, teaching, and atoning death. Therefore, the gospel is both a historical event and a personal relationship."
Youngblood, R. F., Bruce, F. F., Harrison, R. K., & Thomas Nelson Publishers. (1995). Nelson's new illustrated Bible dictionary. Nashville: T. Nelson.

Varför måste Jesus dö för våra synder? Varför är Jesus försonande död så viktig del av evangelium? För att förstå det bör man förstå något om Guds helighet och något om synd och syndens roll i världen, i historien och i våra liv.

Svenska baptister genom Anders Wiberg förklarade det bra i den bekännelse som antogs 1861:

"3. Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff.

4. Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet."

Mer och mer tror jag att vi behöver förstå de dåliga nyheterna för att riktigt kunna förstå de goda nyheterna. Iain D Campbells "Doctrine Of Sin In Reformed and Neo-Orthodox Thought" är kanske det viktigaste jag läst om synd. Men videon nedan är kanske lite mer lättsmält:

Är du en god människa? from Josef Löwdin on Vimeo.Nu tycker jag att Linda Alexandersson har gjort ett bra jobb med andaktsboken, och jag vill nog tro att hon ger en vidare och djupare förklaring av evangelium i sin församlingstjänst. Men, jag tror också att den fråga jag tar upp efter att ha läst igenom "Älskad och utmanad" är frågor som är viktiga för alla oss som i någon form delar med oss av evangelium i olika sammanhang. Som J.G. Oncken sade: "Jeder Baptist ein Missionar". Varje baptist är en missionär och varje baptist bör därför också kunna förklara grunderna i evangelium på bra och bibeltroget sätt.

Samtidigt kanske jag har en gammalmodig och fundamentalistisk syn på försoning och evangelium. Lite efter sin tid. Ingen kan väl idag tro något sådant, som den där gamla baptist 1861 skriver om? Vi får se vad det tar vägen. Jag övertygas mer och mer om att det är ett klassikt evangelium som ger stadga, livskraft och pånyttfödelse till församlingar och individer. I längden förändrar det också samhällen och samhällssystem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar