torsdag 29 juli 2010

Att mäta höjden på en pyramid utan geometri

Hur mäter man höjden på en pyramid?

Ingenjörens svar
Första tanken är kanske en hög ställning och ett måttband. Men, frågar du en ingenjör svarar han eller hon att man ställer sig en given längd från pyramiden och mäter vinkeln till toppen. Med enkel trigonomtri kan man sedan räkna ut hur hur hög pyramiden är. Det kräver en del matematisk kunskap, men det är lätt för den som är tekniskt utbildad.

Humanistens metod
När jag bland tekniskt kunniga vänner berättade att man i antiken hade en mycket enklare metod som inte krävde någon matematisk kunskap alls, blev vi nästan ovänner. Theodor Gomperz bok "Griechische Denker" kan man läsa om hur Thales löste det i antiken.

Det är enkelt, man behöver ingen matematik. Man tar en pinne och sätter den i marken och observerar dess skugga. När pinnens skugga är lika lång som pinnen är hög, då är pyramidens skugga lika lång som pyramiden är hög. Då är det bara att stega upp längden på pyramidens skugga vilken då är densamma som pyramidens höjd.

Det behövs ingen som helst matematik, bara observation. På samma gång är det ingen tumregel som ger det ungefärliga svaret, det ger ett mycket exakt svar. Ingen ingenjörsutbildning krävs. Är man tveksam på metoden är det bara att prova på pinnar av olika längder och se att det alltid stämmer, utifrån det är en giltig slutsats att det även stämmer för pyramiden.

Begränsningar i humanistens metod
Humanistens metod räcker inte för att bygga avancerade broar eller dimensionera delar till en lastbil. Vi behöver ingenjörer och professorer i geometri, matematik och mekanik. Men, en del saker går faktiskt att göra riktigt bra även med enkla metoder.

I kyrkan
Ibland anar jag att vi gör vår bibelläsning och vår teologi lite onödigt avancerad för vissa syften. Ibland verkar det som kunskapen om de senaste inne-teologierna blivit nödvändig för evangelism och församlingsplantering. Att man hellre diskuterar teori än gör. Att vara på den rätta sidan av det teologiska modets gränser tycks ibland ha större betydelse än görandet av det praktiska.

Vi behöver de som sysslar med akademisk teologi, både de som gör det utifrån de klassiska bekännelserna och de som tycker det viktigaste är att komma på nya tolkningar och nya läror.

Men, ibland får vi inte glömma hur mycket som går att göra med en ganska enkel och rättfram bibelläsning tillsammans med de apostoliska och niceanska trosbekännelserna. Man ska inte heller underskatta det som ges i att sjunga ur Psalmer och Sånger eller Segertoner och ivrigt deltagande i gudstjänster och bönemöten i en bra församling.

Så visst behöver vi avancerad geometri, men påfallande mycket går att göra med enklare metoder, till exempel att mäta höjden på en pyramid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar