onsdag 21 juli 2010

Om kyrkan

Vad är det som kännetecknar den sanna kyrkan? I Augsburgska bekännelsen har man en tydlig syn på detta. Rätt lära om frälsning och rätt förvaltning av dop och nattvard är det som gäller, om jag tolkar "evangelii lära och förvaltningen av sakramenten" rätt.

"VII. Om kyrkan

1] Vidare lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium *rent* 2 förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. 2] Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. 3] Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika.

4] Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud som är allas Fader etc."

Min tolkning är att den sanna kyrkan inte behöver ha alla församlingar likadana. "Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika." Vi måste inte alla samlas i samma samfund eller världsorganisation för att erkänna varandra som samma kyrkor. Vi måste inte vara lika i allt. Församlingar kan vara påtagligt olika, både i uttryck, organisation och lära, och ändå tillhöra den sanna kyrkan.

Frågan är hur man på bästa sätt beskriver "evangelii lära". Personligen tycker jag att Lausannedeklarationen är en bra grund att börja diskusionen från. Samtidigt är Augustana själv en bra grund för diskussionen om läran om frälsning och rättfärdiggörelse genom tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar