lördag 17 juli 2010

Församlingsledarna och deras medhjälpare

I Bibel 2000 kan man läsa i 1 Tim 3:1-13 om "Församlingsledaren och hans medhjälpare".
Motsvarande avsnitt i Folkbibeln är delat i "En församlingsledares egenskaper" och "Församlingstjänarnas egenskaper". Visst ligger det mycket teologi och tolkning gömd i de rubriker som finns i våra bibelöversättningar.

1861 talar man om att församlingen "att under den Heliga Andas ledning utwälja ibland sig sjelfwa h e r d a r eller t i l l s y n i n g s m ä n, och t j e n a r e;".

I den engelska översättningen av 1861 års bekännelse kan vi läsa: "under the guidance of the Holy Spirit to choose among themselves shepherds or overseers, and deacons".

För mig är den naturliga tolkningen att man 1861 tänkte sig att varje församling hade flera församlingsledare och flera församlingstjänare. Dessa valde man ur församlingen, bland sina egna, inte utifrån.

Deras rubrik på 1 Tim 3:1-13 skulle alltså rimligen bli: "Församlingsledarna och deras medhjälpare".

Vad som är bäst översättning, medhjälpare eller församlingstjänare är svårt att avgöra. Vissa skulle tala om diakoner, kanske är det lite gammaldags. Lite granna klingar det konstigt i mina öron att välja medhjälpare, ta fram dem på estraden och lägga händerna på dem. Av den anledningen föredrar jag nog församlingstjänare.

Jag tror att vi får vara ärliga mot varandra och se att den tidiga svenska baptismen troligtvis såg ett flertal församlingsledare/äldste som naturligt. För mig är det också något som kommer naturligt ur en läsning av Bibeln. Jag tror också att församlingsledare och äldste är samma ämbete, det är bara olika betoningar på samma ämbete.

Nu är vi inte bundna av det, men det är en del av vår historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar