onsdag 7 juli 2010

Trons fundament - då och nu

Vad är egentligen trons grunder? Det är intressant att jämföra två olika framställningar av trons fundament, en från den tidiga kyrkan och en från samtidens evangelikala rörelse, samt fem punkter som var avgörande vid reformationen.

Hur skulle vi formulera de viktigaste punkterna i Sverige idag? Bibeln är grunden, men den vikt man lägger vid olika punkter i en kort sammanfattning beror också den situation församlingen befinner sig i. Vi ser att det är olika saker som varit ifrågasatta i den tidiga kyrkan, i reformationen och i 1900-talets U.S.A.

APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN
Med Theodor Zahn tror jag att ursprunget till den apostoliska trosbekännelsen kan spåras till apostlarnas tid, andra är mer försiktiga och menar att den är belagd tidigast i början av 200-talet. Under 700-talet fick bekännelsen den form vi känner. Jag kan inte annat än att se det som en sammanställning av de viktigaste grunderna i kristen tro, särskild vikt ligger på det som var omdiskuterat i den tidiga kyrkan.

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella* kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet. Amen.

Reformations grundsatser
Den protestantiska reformationen med Martin Luther formulerade fem korta grundsatser, fem sola. Jag kan inte annat än att se det som en sammanställning av de viktigaste grunderna för reformationen, där de visar de avgörande skillnaderna från det sammanhang man ville reformera.

* Sola gratia ("genom nåden allena")
* Sola fide ("genom tron allena")
* Sola scriptura ("genom skriften allena")
* Solus Christus ("allena Kristus")
* Soli Deo gloria ("ära vare Gud allena")

Dallas Theological Seminary Core Beliefs
Dallas Theologicals Seminary är ett tydligt evangelikalt teologiskt seminarium i U.S.A. De har en detaljerad bekännelse som bas för undervisningen, men kräver inte mer av sina studenter än att de omfattar sju grundläggande punkter. Jag kan inte annat än att se det som en sammanställning av de viktigaste grunderna i evangelikal kristen tro, särskild vikt ligger på de punkter som var omdiskuterat under 1900-talet.

* the Trinity
* the full deity and humanity of Christ
* the spiritual lostness of the human race
* the substitutionary atonement and bodily resurrection of Christ
* salvation by faith alone in Christ alone
* the physical return of Christ
* the authority and inerrancy of Scripture.

I Sverige idag?
Vilka punkter är det som är viktiga att trycka på i Sverige idag?

Svenska Evangeliska Alliansen beskriver sin grund så här:

Med inspiration från den världsvida evangelikala rörelsen och i överensstämmelse med Lausannedeklarationen och World Evangelical Fellowship's trosgrund står föreningen för
  • tilltro till Bibelns auktoritet som Guds sanna ord
  • bekännelse av Jesus som den ende Frälsaren och Herren
  • nödvändigheten av personlig omvändelse och tro
  • missionsuppdragets brådskande utmaning
  • behovet av den helige Ande för liv och tjänst.
Det kan vara en nyttig övning i samband med arbetet med remissen för GF-kyrkan att tänka igenom hur man bäst sammanställer trons grund i några punkter på ett sätt som är bibliskt och relevant för dagens frågeställningar.

Jag tänker att mycket är vunnit i att stå upp för den apostoliska och nicenska trosbekännelserna som sammanfattningar av kristen tro och sedan fylla på med reformationens lära om frälsning. Sedan bör man ta upp 1900-talets frågor om Bibelsyn och Bibelns mirakel samt 2000-talets frågor om relativism och sanning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar