torsdag 22 juli 2010

Adam och synd

Idag har jag bläddrat i Ian D. Campbells "The Doctrine of Sin" och inser att jag tycker att den roll man ger Adam 1861 är ganska rimlig.

"3. Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar