måndag 26 juli 2010

Dopet

Artikeln "Barndop stötesten i ny storfrikyrka" är väl värd att läsa.

Se även Baptistbloggens "Att bekräfta ett dop jag inte tagit emot" och Klassisk Baptisms "TT:s artikel om barndop, GF-kyrkan och Klassisk Baptism".

Det är en nyttig diskussion och jag tror det kommer att komma något gott utav det. Det som är mycket viktigt och avgörande för mig är hänsyn till individen. Per Westblom ger som grund för sin syn "en stark respekt för individens upplevelse och integritet" och har man det som grund så tror jag det kommer att bli åtminstone tillräckligt bra. Att dopkandidaten är i fokus, inte relationen till Svenska Kyrkan.

När jag läser Augustanas punkt IX inser jag att jag är vederdöpare och stolt över det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar