måndag 12 juli 2010

Församlingen som baptistmuseum

Thomas Forslin skriver i inlägget "När det vänder upp, del 4" följande:

"Faktum är att alla församlingar jag mött som drivit Baptistmuseum har präglats av en stadig nedgång. Medan de fåtalet församlingar som präglats av rejäl uppgång nästan alltid har haft sin egen speciella profil och lyckats nå just den målgrupp som församlingen haft nära till. Eftersom församlingarnas omgivningar ser så olika ut måste församlingarna själva också bli väldigt olika för att nå ut."

Vi behöver museum över vår historia, men som avsatta museum dit vi går för att lära oss, inte som församlingar. I församlingen vill vi predika klassiskt evangelium i de former som passar vår tid.

I den här bloggen vill jag att det ska vara lite som museum, en plats dit man går för att lära sig en del historia för att sedan gå hem och tillämpa i den tid som är idag. Det bör inte vara den enda blogg man läser och jag tror inte allt löses genom att plocka fram en gammal bekännelse.

Vi har mycket att lära av dem som gått före i väckelserörelsen, av den eld som brunnit för evangelium hos dem och fortsätter brinna hos oss.

Så, jag tror inte att församlingen ska vara ett baptistmuseum. Däremot tror jag att det är bra att spegla oss i det gamla när vi ständigt förnyar oss för att nå vårt sammanhang med det glada buskapet om Jesus. Kanske kan den här bloggen vara ett litet bidrag till vårt arbete med att spegla oss i det som varit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar