söndag 22 maj 2011

Fem fundamentala satser i den kristna tron?

En tjej i församlingen refererade ett samtal hon haft för en tid sedan, anklagelsen om att hon var fundamentalist hade legat i luften, även om den aldrig uttalades. Så är det med en bred församling, många olika synsätt är representerade och ibland blir det diskussioner. När det inte finns argument kan det vara bekvämt att avfärda bröder och systrar med att sätta en mindre positiv etikett på dem.

Vad är då fundamentalism? I Lars Lindbergs troslära "Ny Skapelse" från 1986 så räknar han upp fem fundamentala satser i kristen tro som fundamentalister enligt honom hävdar som "särskilt avgörande". Dessa fem som Lindberg räknar upp är:
  • Skriftens ofelbarhet
  • Jungfrufödseln
  • Kristi gudom
  • Kristi ställföreträdande strafflidande
  • Kroppens uppståndelse och Kristi synliga återkomst
Det hela började med den radikala bibelkritiken i början av seklet. I många församlingar och samfund kände man som om mattan drogs undan under fötterna på dem. Allt skulle ifrågasättas av forskare och pastorer, inget av trons grunder fick vara kvar upplevde man. Man var rädd att den nya teologin ifrågasatte så mycket att det inte fanns grund kvar för en frälsande tro. Diskussionen om vilka grunder som behövdes för en frälsande tro startade. Paulus beskrivning av evangelium i första Korintierbrevet 15 3-5 (1 Cor 15:3-5) blev viktig:

"Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv."

Vad krävs för att ett sådant evangelium rätt ska förstås och kunna förklaras på ett sätt som är verkaningsfullt och leder till människors frälsning? Ett antal teologer och pastorer gav ut häftena "The Fundamentals" där de gick igenom de gemensamma grunder kristna hade över samfundsgränser och där den gemensamma utgångspunkten var ett frälsande evangelium. Ekumeniskt var det sedan de som samlades runt de fem fundamenten som de menade är grunden för att rätt läsa Bibeln och förstå ett frälsande evangelium. Genom Bibeln och teologin såg de att dessa fem var grunder som inte kunde tas bort om den kristna teologin skulle hänga samman logiskt på det sätt som krävs för att leda till räddning.

Det är intressant att se utvecklingen efter 1910 då the Fundamentals publicerades. Många rörelser som inte ville följa de fem fundamenten har drivit iväg ordentligt i doktrin och har stora problem. Flera av de som kallade sig Fundamentalister har dragit iväg åt ett annat håll och gått så djupt in i detaljer och lagiskhet att de tappat bort sig rejält, bara vetskapen att det finns församlingar där man muddras i entrén till kyrkan för att säkerställa att man har rätt bibelöversättning (KJV) gör mig riktig sorgsen. Men, det finns också de som velat hålla sig troget till grunderna, men vara generösa med detaljerna, jag ser till exempel den evangelikala rörelsen med Lausannedeklarationen som något mycket positivt. Ett antal av de som fortfarande kallas sig fundamentalister lever i välfungerande, kärleksfulla och generösa församlingar, en församling jag följer särskilt är Bible Baptist Chuch of Wakarusa.

Det kan vara en intressant övning att ägna sig åt, att se hur det teologiska pusslet förändras om man tar bort någon av de fem fundamenten och hur läran om frälsning i Jesus påverkas. Kanske är det just därför fundamentaliströrelsen såg dessa fem som "särskilt avgörande", för att det kan påverka läran om räddning i Jesus Kristus.

Nu skulle jag nog säga att Svenska Baptistsamfundet har en ganska stor bredd i läran om frälsning och vi nog är rätt så nöjda med det. Men, kanske bör vi komma ihåg när vi frestas att kalla någon fundamentalist, att det från början var ett namn på dem som ville säkra en teologisk grund för att låta människor födas på nytt och få ett evigt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar