fredag 6 maj 2011

Bibeln och bibelns bakgrund

Av någon anledning tänker jag mycket på Nya Testamentets kulturbakgrund. Utan tvivel är det så att Bibeln är ingiven av Gud och är den enda regeln för tro och liv, så som man skriver i 1861 års baptistbekännelse:

"Wi tro, att både det Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter (de wanligen så kallade Apokryfiska Böckerna ej infattade) äro af Gud ingifna samt utgöra den enda och fullkomliga regeln för wår christliga tro och wandel."

Samtidigt så har Gud använt människor i en given kultur, som kommunicerar i en given kultur vid en given tidpunkt. Därför tror jag att det är meningsfullt att studera Nya Testamentets kulturbakgrund vid sidan av bibeltexten.

"The NT and other early Christian literature cannot be interpreted in a scholarly justifiable way unless it is understood in its relationships with the language, literature, religion, culture, and civilization of its Hellenistic (including the Jewish) environment."
Freedman, D. N. (1996). The Anchor Yale Bible Dictionary. New York: Doubleday.

Nu tror jag att man ute i stugorna kan få ut allt viktigt man behöver ur Bibeln utan att studera hellenistisk kultur. Men, bakgrundskunskap kan verkligen vara berikande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar