fredag 13 maj 2011

Kyrkan i underhållningens tidsålder

Gary Gilleys "This Little Church Went to Market: The Church in the Age of Entertainment" är en underbar liten bok. Med sina 142 sidor går den att läsa på en kväll. Jag hade svårt att lägga den ifrån mig.

Gilleys poäng är att vår kultur, där underhållning är central, påverkar kyrkans budskap. De församlingar som gör marknadsundersökningar för att se vad folk vill ha för att nå människor för Jesus, riskerar att marknadsanpassa evangelium. En marknadsanpassning man kanske inte först är medveten om. Man har själv en evangelikal teologi och en tydlig lära om frälsning, men när man gör allt för att kommunicera budskapet för att nå ut till dagens människor riskerar budskapet att förändras. Evangeliun tunnas ut och förändras till något ganska annorlunda. Det finns en fara att det evangelium "unchurched Harry and Mary" får höra har drivit iväg långt från Bibelns evangelium. Risken är att det finns många som inte får det som behövs för att födas på nytt och få det eviga livets glädje.

Gilley går särskilt igenom Willow Creek och Rick Warrens Saddleback, två rörelser som vi inspirerats mycket av i Sveriges frikyrkor. Hur man vill väl och har många viktiga insikter, men att man i sin iver att kommunicera och nå ut har en tendens att kompromissa på ett sätt som gör att de goda nyheterna inte längre är ett rent evangelium. Hur marknadstänk förvandlat gudstjänster och predikan. Hur psykologiska insikter och sociologiska undersökningar blivit viktigare än Bibeln när vi planerar verksamhet.

Jag tror att Gilleys bok är nyttig att läsa, även för den som tänker fortsätta inspireras av Willow Creek och Saddleback. Den ger en hjälp att se de risker som finns, kanske ger det en hjälp att hitta ett sätt att vara sökarvänlig utan att kompromissa med evangelium. En hjälp att leva låta församlingen ha ett rent evangelium och en biblisk verksamhet, men på samma gång leva i förnyelse och hitta former för att nå ut i dagens samhälle.

För mig har boken varit en verklig ögonöppnare. När jag läste Rick Warrens "Leva med mål och mening" så anade jag att det var något som inte var riktigt rätt. Gary Gilley visar tydligt på de problem som finns.

För att ni ska få en bild av innehållet översätter jag innehållsförteckningen nedan:

1. En ny sorts kyrka

I Krafter som förändrar kyrkan

2. Underhållning

3. Marknadsdriven filosofi

4. Psykologi

II Kyrkan som Harry byggde.

5. En kyrka som förlorar sin grund

6. En kyrka som förlorar sitt budskap

7. En kyrka som fokuserar på fel behov

8. En kyrka som missförstår gudstjänsten - Hur ska vi då predika?

9. En kyrka som missförstår gudstjänsten - Hur ska vi då sjunga?

10. Evangelium enligt Warren

11. Kyrkan vid korsvägen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar