onsdag 4 maj 2011

EFK samarbetar med bröder och systrar i U.S.A

Den här nyheten gör mig glad, "Evangeliska frikyrkan ska samarbeta med samfundet Converge från USA". Anders Blåberg berättar i Dagen:

"- Vår förhoppning är att vänskapsband ska knytas med systerförsamlingar inom Converge för att ge kraft och inspiration till nya satsningar, men vi har inga mer konkreta planer än"

I det tidiga baptistsamfundet var kontakterna över atlanten vanliga. Många viktiga svenska ledare var utbildade i U.S.A, till exempel K.O. Broady och John Ongman. Den svenska J.A. Edgren kom att ha stor betydelse för baptiströrelsen U.S.A:s svenskbygder. När Betelseminariet 1866 startade var det med amerikansk hjälp och flera av lärarna var utbildade i U.S.A:

Föreståndare:

* K.O. Broady, utbildad vid Madison University i U.S.A (Hamilton)


Lärare:

* A.Drake, utbildad vid Uppsala Universitet

* J.A. Edgren, utbildad vid Teologiska Seminariet i Hamilton, U.S.A

* G. Palmqvist, utbildadt kantor och organist vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Tillbringade åren 1851-1857 i U.S.A. Avled 1867.

* Anders Wiberg, utbildad vid Uppsala Universitet, tillbringat flera år i U.S.A, 1855 utsänd som "missionär" av American Baptist Publication Society.

* Dr. J.E. Nyström, utbildad vid Uppsala Universitet. Tillträdde 1867, lämnade baptistsamfundet 1873 pga den betänkligheter gällande baptisternas nattvardssyn.

När John Ongman startade Örebro Missionsskola, så var Ongmans pastorsår och utbildning i U.S.A en viktig bakgrund.

Så det gläder mig att EFK återupptagit kontaken med Baptist General Conference, eller Converge Worldwide som är deras nya namn. Kanske kan det här ge nytt liv i det svenska arbetet att vinna själar för Jesus. För den som är nyfiken har de en trosbekännelse på deras hemsida "Affirmation of Faith".

Intressant är att John Pipers församling är med i Baptist General Conference.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar