onsdag 30 oktober 2013

Matthias Hafenreffer : compendium doctrinae coelestis

"Matthias Hafenreffer : compendium doctrinae coelestis" är en luthersk troslära från 1612 som användes flitigt i svensk undervisning. För något år sedan gavs den latinska texten ut med en översättning till modern svenska.

Här är några spridda tankar.

1. Här kommer vi nära den svenska lutherska reformationen och det som följde efter. På många sätt är det luthersk teologi i den här varianten som formade viktiga delar av svensk kultur. Att försöka förstå Sverige är också att försöka förstå den lutherska teologi som format oss.

2. Den kortfattade logiska formen och närheten till bibeltexten är spännande att läsa och andligt uppbygglig. En av de bättre andaktsböcker på svenska jag läst får jag nästa säga.

3. Den här boken ger en snabb introduktion till den lutherdom som låg som grund för den världsbild de svenska baptistpionjärerna levde. Svensk baptiströrelse är i mycket sprungen ur luthersk folkväckelse då man läste Bibel och luther själv. Men, i bakgrunden fanns den akademiska lutherska teologin som formade hur man tänkte om vissa saker. Mötet med en mer reformert tysk, brittisk och amerikansk baptiströrelse blev ibland chockartad och man kom sedan att formas av detta dubbla arv.

4. Jag tror att arbete av den här typen är oerhört viktigt för att forma en livskraftig kristendom i Sverige. I ett senmodernt samhälle där det känns som allting flyter fritt, är det viktigare än någonsin med djupa rötter i vår historia. Jag tror stenhårt på att göra teologi i dialog med den levande församlingen genom tiderna.

5. Artos förlag har givit oss goda möjligheter att tillgodogöra oss kyrkofäder på svenska. Nyutgåvan av Hafenreffer är ett exempel på initiativ från lutherskt håll. Jag längtar efter att få läsa något från den reformerta världen på svenska, Jean Calvin, Andrew Fuller, Matthew Henry eller så. Vi får se vad framtiden kommer att ge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar