fredag 29 juni 2012

K.O. Broady

K.O. Broady had en enorm betydelse för den tidiga svenska baptiströrelsen som rektor för Betelseminariet som grundades 1866. Han tycks ha haft huvuddelen av undervisningen i teologiska ämnen där.

Men var allt så bra?

"John Ongman - En levnadsteckning" av John Magnusson från 1932 är en biografi över baptistledaren John Ongman. Där från man en inblick i hur man såg världen utifrån Örebromissionens horizont i början av 30-talet. Man såg det så baptistsamfundet hade nått kulmen 1880. Att det sedan tröttnade av, att väckelseglöden ebbat ut. Pionjärtiden var över. En orsak som anges är att det andliga livet inte fördjupats av den undervisning som gavs. Man menade att undervisningen i baptistsamfundet hade rört sig kring:
  • Pånyttfödelse
  • Dop
  • De yttre kännetecknen på den nytestamentliga församlingen
Viktiga saker som hade kunnat fördjupa det andliga livet hade blivit mindre uppmärksammade, sådant som:
  • Helgelse i djupare mening
  • Andeuppfyllelsen
  • Troslivet
  • Kristi snara tillkommelse
När jag läser den välvilliga "K.O Broady - En levnadsteckning" av N.J. Nordström från 1922 så inser jag källan till de problem Örebromissionen identifierat. K.O. Broadys undervisning hade uppenbara svagheter som i längden ger dessa problem. Örebro Missionsskola eller något liknande var bara tvunget att hända som situationen var. Jag hoppas komma med en lätt analys om Broadys undervisning om några dagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar