tisdag 3 juli 2012

Teknik i församlingens tjänst

Baptisternas Världsallians har haft ett seminarium om teknologi i församlingens tjänst, "Technology is here to stay".

Rand Jenkins konstaterade bland annat:

"... if one is to communicate with a younger demographic, then modern technology has to be embraced by all, including the church."

En äldre man i församlingen konstaterade enkelt att "Vi ska vara där folk är" och menade att man alltid gjort så i frikyrkan. Man hade vittnat på dansbanor och liknande. Nu när många hänger på facebook och twitter, då bör vi vara där också.

Dagen har en artikel om sociala medier "Emanuel Karlsten tipsade församlingar om sociala medier". Bland annat skriver man:

 "Hemsidor är i dag ofta navet i församlingarnas externa informationsflöde. Emanuel Karlsten menar att risken är överhängande att man ska hamna i webbsidestänkande. Han anser i stället att varje person bör bli ett nav."

Poängen är att inte skrika ut budskapet via en hemsida. Istället lägger man fokus på att låta församlingens medlemmar dela med sig av sitt liv i församlingen och församlingens budskap i sociala medier. Att vara en vän som berättar något viktigt, varje medlem ett informationsnav. Sedan har en hemsida en viktig funktion i det här. Intressant nog tror Karlsten mycket på bloggen som verktyg, att den inte spelat ut sin funktion. Det med visst intresse jag noterar att årets Big Brother deltagare nästan alla skaffat bloggar, inte twitter i första hand.

 Arvika Baptistgrupp skriver i inlägget "Twitter, Google, iPhone och Facebook" att:

 "Min övertygelse är att sociala nätverk som twitter och facebook bygger verkliga relationer, men att de också föder en djup längtan efter att också träffas i verkligheten och umgås öga mot öga. Därför är sociala nätverk och digitala medier underbara verktyg för att sprida och fördjupa den kristna tron och bygga starkare församlingsgemenskaper."

 Jag tror på att mobilisera hela församlingen i uppdraget att bygga goda relationer och dela med oss av evangelium. Helt tydligt bör vi använda teknik där det är naturligt och fruktbart. För många av oss kan också sociala medier vara ett fantastiskt verktyg att skvallra det kristna budskapet, så som man gjort i två tusen år. Medierna har varierat, budskapet detsamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar