söndag 29 juli 2012

När ett samfund tappar kärleken till Jesus

Artikeln "The collapse of the liberal church" är mycket intressant. Den berättar om vad som kan hända när ett samfund tappar kärleken till Jesus och desperat försöker vara relevant på alla andra sätt. Jag tror att det är viktigt att vi tar artikeln på allvar nu när vi bygger en gemensam framtid.

Samtidigt så tror jag att allt inte behöver vara perfekt och rätt, om kärleken till Jesus hela tiden får finnas i centrum i det nya samfundet. Men, tappar vi kärleken till Jesus, då tappar vi i längden allt.

Jag vill verkligen att missionsförbundets gamla evangelister får en viktigt roll nu när de ska samsas med baptister och metodister. Om vi får vara ärliga är evangelisterna något som missionarna gjorde oändligt mycket bättre än baptisterna. Och även om missionsförbundet verkligen varit blandat i det teologiska, så   har möjligheten ändå varit stor att någon gång under året höra evangelium från någon av evangelisterna.

Och så måste vi be mycket och be offentligt. Vi måste också berätta för varandra om kärleken till Jesus. Varje ungdom som kommer i kontakt med kyrkan måste få hör om och se i handling vår kärlek till Jesus. Det ska inte kunna vara möjligt att gå på en pensionärsträff utan att inse att vi älskar Jesus.

Gör vi det här finns det en chans att det ska bli bra. Inte som jag vill, men i alla fall bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar