söndag 9 januari 2011

En helg med med CH Spurgeon

C.H. Spurgeon hade inflytande i det tidiga baptistsamfundet. Bäst kanske det märks hos predikanten Thedor Truvé.

I helgen har jag läst en biografi över Thedor Truvé och sett hur han lärde mycket om predikan av Spurgeon. Truvé har också översatt en samling av Spurgeons predikningar varav jag läst några. Sedan har jag läst Spurgeons "Pastorn hemma och i kyrkan" (eller i originaltitel "Lectures to my students").

Nog får man säga att Spurgeon rimligen betydde mycket gott för baptistsamfundet. En intressant iaktagelse är att i slutet av 1800-talet är det baptistsamfundets Theodor Truvé som ger ut predikningar av Spurgeon, 1947 är det Filadelfia Förlaget som get ut "Pastorn hemma och i kyrkan", är det så att den unge predikanten som vill lära av Spurgeon i slutet av 1800-talet var baptist och 1947 var pingstvän?

Vem är dagens Spurgeon som vi kan lära av och rekomendera till unga predikanter? Det jag direkt tänker är John Piper och John MacArthur, det tycks åtminstone vara de som är efterfrågade på platser där baptismen är mer levande, som i många östländer.

Kanske någon av bloggens läsare har förslag på förebilder för unga predikanter, något som kan motsvara Spurgeon?

1 kommentar: