söndag 30 januari 2011

Säger Bibeln att man inte ska slänga mat?

Av någon anledning hade vi ett samtal utöver det vanliga vid kyrkkaffet idag. Lite sådär oförutsägbart och böljande som jag gillar. Visst skulle någon ut och åka skidor på eftermiddagen och visst talade vi om den fina psalmsången. Men, så råkar vi komma in på lagen i Gamla Testamentet och på vilket sätt den gäller idag. Många delar av lagen gäller inte längre, men samtidigt säger ju Jesus att han inte kommit för att upphäva lagen. Vi tar upp regler om mat, och det är då en av damerna säger att regeln att inte slänga mat fortfarande gäller. Jag känner mig dum, var står det i Bibeln? Hon citerar från Bibeln, där Jesus ger mat åt fem tusen:

"Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, tolv fulla korgar." (Matt 14:20)

Jag hade aldrig tänkt på det, men för en dam som jobbat som husmor många år, var det naturligt. Istället för att slänga den överblivna maten, så samlade man ihop den för att äta senare eller kanske lämna till behövande. Jesus gör något förebildligt. Det är sådant kanske just en husmor kan se när hon läser och tolkar Bibeln. Flera perspektiv på samma text är nyttigt. Jag tror att det är mycket viktigt för församlingen att läsa Bibeln tillsammans och låta tolkning brytas mot tolkning. Tillsammans låter vi den Helige Ande leda oss och hjälpa oss att få ljus över Bibelordet.

I inlägget "Den Gudomliga Lagens ändamål (tygel, spegel, regel)" reflekterar jag över lagen i Svenska Baptisters Bekännelse 1861 punkt 7:

"7. Wi tro, att det är den Gudomliga Lagens ändamål att wara: 1) en tygel för det ogudaktiga, till att afhålla dem ifrån utöfwandet af allt deras hjertans onda uppsåt; 2) en tuktomästare att bringa syndare till Christum, i det den förehåller dem Guds rättwisa fordran och Hans wrede öfwer synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla denna fordran, och sålunda hos dem uppwäcker behofwet af nåd och syndernas förlåtelse; 3) en regel för de troendes wandel, att efterföljas i det Nya Förbundets anda; — samt att lagen i och för dessa bruk bör inskärpas hos alla."

1 kommentar: