tisdag 25 januari 2011

Det här var ditt liv

Mina ögon tåras när jag ser den här filmen. Det är så här det är. Jag blir ödmjuk och mycket tacksam över Jesus som givit mig tro.Många i våra kyrkor menar att alla kommer till himlen, men jag tror inte att det är det Bibeln säger. Jag tror att Chick fångar en biblisk lära i "This was your life", även om framställningssättet är lite osvenskt. I vårt uppdrag ingår att vara bibliska och stå för Bibelns lära, även när den avviker från det kringliggande samhällets värderingar. Om det är något som är radikalt i dag så är det att stå upp för den klassiska kristna trons läror.

1861 antar svenska baptister en bekännelse som i paragraf 12 har:

"12. Wi tro, att denna werd skall hafwa en ända; att wår Herre Jesus Christus på den yttersta dagen skall åter uppenbara Sig på jorden, uppwäcka de döda ifrån deras grafwar och hålla en allmän dom, uti hwilken alla ogudaktiga skola blifwa oåterkalleligen fördömda till ewigt straff, men alla troende och rättfärdiga högtidligen insatta uti besittningen af det rike, som dem tillredt war ifrån werldens begynnelse."

Jämför gärna med inläggen "Sveriges enda Barthian" och "Berkouwer om Barth och universalism".

1 kommentar:

  1. hallå.
    jag tänkte bara säga Hej.
    Ja är också reformert Baptist

    Josef www.onlygrace.se

    SvaraRadera