lördag 15 januari 2011

King James Bible 400 år

I år är den gamla King James Bible 400 år. Ibland undrar jag om vi borde kalla den Kung Jakobs Bibel på svenska (skämt).

Kevin Bauder gör ett bra case för att använda KJV senaste utgåvan av nyhetsbrevet "In the Nick of Time".

Jag använder KJV ganska regelbundet som referens, det är intressant att jämföra med moderna översättningar. Visst är det svårt att läsa gammal engelska, och visst finns det bättre textunderlag idag, men ändå gillar jag KJV.

Bland vissa konservativa i engelsktalande länder finns det de som menar att Gud andades igen 1611. Att King James översättningen är det inspirerade, av Gud utandade, Ordet för oss idag. Man brukar kalla det King James Only, att den enda riktiga Bibeln för engelsktalande är KJV. Det finns församlingar där man kollar alla som kommer till gudstjänsten så att de har rätt översättning med sig, har man inte KJV så får man inte komma in och fira gudstjänst. Många gånger menar man att det är KJV som gäller vid tolkning, inte grundtexten på hebreiska och grekiska, Gud andades ju igen 1611. Jag blir mer och mer övertygad om att det håller på att bli en nära på heretisk rörelse.

King James Prefered går det att göra ett case för. Det innebär att man tycker att KJV är den bästa översättningen och att det är den man helst studerar och predikar från. Företrädarna menar att textus receptus är ett bättre eller lika bra manuskrift för den grekiska grundtexten och att man erkänner andra översättningar som Guds ord. Det kan diskuteras om KJV har bästa grundtexterna och man kan diskutera om det är rätt att använda en Bibel med så ålderdomligt språk, men ändå är King James Prefered en fullt försvarbar position.

Det kommer att bli intressant att se vilken roll den svenska Reformationsbibeln kommer att få. Det är en modernisering av Karl den XII:s Bibel, och använder sig av samma grundtexter som KJV. Jag har läst en del i NT och jag kommer att köpa helbibeln när den blir färdig, det är bra som referens och vad jag sett ett vackert språk. Samtidigt är jag rädd att det är en översättning, som utan att i sig vara direkt fel, kanske kommer att användas på ett anti-intellektuellt vis, att man låter sig inspireras av King James Only rörelsen.

Det går att läsa en del intressant om King James översättningen på King James Bible Trust.

1 kommentar: