söndag 23 januari 2011

Learning Jesus Christ Through the Heidelberg Catechism

Har försökt gå igenom Karl Barths "Learning Jesus Christ Through the Heidelberg Catechism" i helgen. Tyvärr gav jag upp efter ett tag. Jag vet inte om det är mig eller Karl Barth det är fel på, vi gick inte bra ihop. Kanske är det en relation som aldrig kommer att bli bra.

Heidelberg Katekesen däremot är underbar. Just nu följer jag Kevin DeYoungs "The Good News We Almost Forgot: Rediscovering the Gospel in a 16th Century Catechism", katekesens text med DeYoungs kommentar. Mycket bra så långt som jag läst.

Heidelbergkatekesen var tänkt för mer ekumeniskt bruk, och är fokuserad på evangelium, inte att förklara varför alla andra har fel. Den Augsurgska bekännelsen som kontrast är ju ganska tydlig i vilka som bör fördömas, bland annat ligger ju jag som "vederdöpare" ganska illa till där. Jag har börjar undra om inte en svensk version av Heidelbergkatekesen kunde vara användbara för församlingsbruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar