måndag 17 januari 2011

Pastorns utbildning och egenskaper 1847

Dagen skriver om den nya gemensamma pastorsutbildningen för EFK, Pingst och Allians. Det är intressant att se vad de tyska baptisterna 1847 tyckte var viktigt för äldste eller lärare, det vi idag kallar pastor.

"Lärdom och kunskaper håller vi för önskvärda för detta ämbete, dock icke oumbärliga, men framförallt bör de betingelser finnas, som nämnas i John. 21:15-17 och de egenskaper och den skicklighet, som fodras i Paulus brev."

Jag tror att den nya mer församlingsbaserade utbildningen, där det också finns ett starkt inslag av folkhögskola ock högskola kommer att ha bra förutsättningar att ge den helhet av kunskap, karaktär och kärlek till Jesus som man ville ha 1847. Inte bara akademisk lärdom.

Det kommer att bli intressant och se hur det kommer att bli när det förverkligas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar