lördag 21 juli 2012

Ett argument för bibelhänvisningar

En del teologer invänder mot att stödja sitt resonemang med bibelverser. Charles C. Ryrie ger ett försvar använda ”bibelhänvisningar” i boken ”Basic Theology: A Popular, Systematic Guide to Understanding Biblical Truth”:


 ”Liberalteologer och Barthianer har ofta kritiserat konservativa kristna för att använda bibelhänvisningar (eller ”bevistexter”) som bevis för att stödja deras slutsatser. Varför klagar de? Helt enkelt därför att citera bibeltexter som stöd kommer att leda till konservativa, inte liberala, slutsatser. De anklagar den metoden med att vara en illegitim, oakademisk metod, men den är inte mindre legitim än fotnoterna i ett akademiskt arbete! 


Det är sant, ”bevistexter” måste användas på rätt sätt, på samma sätt som fotnoter ska användas rätt. De måste verkligen användas för att betyda det de verkligen säger; de från inte användas utanför sin kontext; de får inte användas i delar, när helheten kan förändra dess mening; och Gamla Testamentets ”bevistexter” måste man vara särskilt försiktiga med för att inte trycka in sanning som blev uppenbarad senare i Nya Testamentet.

Vad tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar