tisdag 17 juli 2012

Kan den liberala kristenheten räddas?

Två artiklar med titeln "Can Liberal Christianity Be Saved?" är intressanta. Dels Timothy Georges artikel här, dels en artikel i New York Times här. Artiklarna kan väl sammanfattas med att de samfund som gått vägen mot en liberal teologi har en tendens att visa stark nedgång numerärt.

Den teologi som togs fram för att nå ut till massorna tycks inte fungera som tänkt. Så den pragmatiska kompromissen för evangeliums skull ger inte det resultat man trott.

Det här är något jag tar med mig i församlingsarbetet, men också något som stärker mig i projektet baptist1861.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar