onsdag 27 juni 2012

Driver baptister och Ulf Ekman samma katoliserande program?

Steven R Harmons bok "Towards Baptist Catholicity: Essays on Tradition and the Baptist Vision" är en mycket intressant bok. Harmon beskriver boken själv här:

"This book submits that the proposed movement towards catholicity is neither a betrayal of cherished Baptist principles nor the introduction of alien elements into the Baptist tradition. Rather, the envisioned retrieval of catholicity in the liturgy, theology, and catechesis of Baptist churches is rooted in a recovery of the surprisingly catholic ecclesial outlook of the earliest Baptists, an outlook that has become obscured by more recent modern reinterpretations of the Baptist vision and that provides Baptist precedent for a more intentional movement towards Baptist catholicity today."

Curtis W. Freeman recenserar boken här och ger några punkter som beskriver hur en baptistisk katolicitet skulle kunna se ut:


"(1) a recognition of tradition as a source of theological authority, 
(2) a use of creeds in liturgy and catechesis, 
(3) an attention to liturgy as the context for formation by tradition, 
(4) a communal locus for the authority of tradition, 
(5) a sacramental understanding of God's presence, 
(6) a constructive retrieval of tradition, and 
(7) a thick ecumenism"
 
Något som slår mig hur Harmon, som är en del av dem mer mjuka delen av de amerikanska baptisterna,  ger goda argument för att lära sig av traditionen. Han är inte rädd för att tala om att lära från den katolska kyrkan. Han skriver även om magisterium här


"My forthcoming book on the Baptist vision and the ecumenical future includes a chapter on “magisterium,” which has to do with the configuration of teaching authority in the church. It is not only the Catholic Church that has magisterium. All churches, including Baptist ones, depend upon magisterium for the integrity of their telling of the Christian story."

Så vad ska man säga? Är det inte i många drag ett program som liknar Ulf Ekmans program? Är det bra eller dåligt? Ja, intressant är det i alla fall.

Jag det är med stort intresse jag följer Steven R. Harmon. Ulf Ekman följer jag lite på avstånd. Vi får se vad det blir av de här tankarna om att lära av traditionen, kanske är det något frikyrkoteologin behöver för att inte driva iväg.

En övertygelse jag länge haft att det i vår senmoderna, eller postmoderna tid, är viktigare än någonsin att djupa rötter i historien för att inte driva iväg i tro och praktik. Baptist 1861 projektet är en del i att förankra svensk baptiströrelse i baptistpionjärernas tro och liv. För mig är Steven Harmons program, välvilligt förstått, en försök att förankra baptiströrelsen i den kristna kyrkans första tusen år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar