onsdag 11 september 2013

Jarrid Wilson

Jag läser Jarrid Wilsons blogg. Främsta anledningen är att han på många sätt lyckas formulera tankar hos en ung generation som älskar Jesus. Det är intressant att se hur han förhåller sig till vanliga frågor ungdomar ställer utifrån en evangelikal grund, samtidigt med sin egna unga erfarenhet som en viktig del. Ibland tror och gissar man så mycket om vad ungdomen idag tänker. Jarrid Wilson hjälper att förstå bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar